icon

Hemelpost

Op de begraafplaats in Havelte is een brievenbus geplaatst. Begrafenisvereniging De Laatste Eer Havelte is de initiatiefnemer.
Als je iemand bent verloren, wil je soms nog iets zeggen of schrijven. Toen iemand een van de bestuursleden een krantenartikel liet lezen van hemelpost/brievenbus op begraafplaatsen elders in het land, gingen de bestuursleden nadenken of dit in Havelte ook mogelijk zou zijn. Gemeente Westerveld en A. de Boer Groentotaal werden op de hoogte gebracht en samen met hen werd er een mooie plek uitgezocht op de begraafplaats van Havelte. Het Ondernemersfonds Westerveld werd aangeschreven, ook zij waren enthousiast over het idee, waarmee ook de financiële steun rond was.

Het schrijven van een brief of gedicht of het maken van eenFoto hemelpost tekening aan een dierbare die is overleden kan helpen bij het rouwproces.
“De brievenbus wordt regelmatig geleegd”, vertelt Chantal Manden, die de post zorgvuldig en ongeopend (!) bewaart. De post wordt zeker niet gelezen.
Eens per jaar op of rond Wereldlichtjesdag worden de brieven/tekeningen verbrand en gaat de boodschap symbolisch naar de hemel.
“We benadrukken dat iedereen de brievenbus mag gebruiken. De brievenbus is voor iedereen die een gedachte/tekening naar een overledene op de post wil doen”.
Naast de brievenbus op het publicatiebord hangt een brief/formulier met tekst en uitleg. We hopen dat de brievenbus troost biedt, aldus het bestuur.

Artikel Meppeler Courant

Secretariaat:

Freddy Koopman
Veldkamp 10
7971 BE Havelte
tel. 0521 - 342256

Volg ons op