delaatsteeer_header2.png

Begrafenisvereniging

Havelte

Image

Wat te doen bij overlijden:

De dienstdoende huisarts bellen

De dienstdoende huisarts bellen

Uitvaartverzorging Kiers bellen

Uitvaartverzorging Kiers bellen

0521 - 381790. Dag en nacht bereikbaar.

Het doel van de vereniging is: op een respectvolle wijze onderling hulp bieden bij een uitvaart, volgens de wensen van de overledene zonder financieel gewin. Een begrafenis of crematie waardig te doen geschieden.

Ten tijde van de oprichting was de behoefte aan een dergelijke vereniging zeer groot (en dan met name voor de financieel minder draagkrachtige families). Door lid te zijn van de vereniging was men ervan verzekerd dat de overledene een waardige en betaalbare uitvaart kreeg.
Om het doel van de vereniging te bereiken werden in het verleden alle werkzaamheden bij een uitvaart uitgevoerd door de vereniging. Tegenwoordig wordt de uitvaart, zowel crematies als begrafenissen, namens ons verzorgd door uitvaartverzorger Kiers te Frederiksoord, waarmee onze vereniging een overeenkomst heeft. Het staat u uiteraard vrij een andere uitvaartverzorger te kiezen. 

Als je iemand bent verloren, wil je soms nog iets zeggen of schrijven. Hemelpost is voor iedereen die een overleden dierbare mist.

Hemelpost

Gebruik het inschrijfformulier voor het inschrijven bij De Laatste Eer Havelte.

Inschrijven

Nieuws

Secretariaat:

Freddy Koopman
Veldkamp 10
7971 BE Havelte
tel. 0521 - 342256

Volg ons op