De Laatste Eer Havelte

Begrafenisvereniging

Verzorgingspakket

Diensten die door de vereniging worden verricht:

  • Begeleiding van een begrafenis of crematie door een uitvaartleider die voor onze vereniging werkt en een bedrag declareert dat ongeveer een derde is van niet leden.
  • We hebben een eigen mortuarium in de Clementskerk te Havelte waarvan onze leden gratis gebruik kunnen maken.
  • Wij hebben eigen koffieschenkers en wij werken tegen kostprijs (koffie en thee na de begrafenis niet per kop).
  • Naast de hierboven genoemde dienstverlening vindt nog een financiële tegemoetkoming plaats van € 1.000,-
  • Ter indicatie: De kosten van een begrafenis of crematie bedraagt minimaal ca. € 5.000,-, al naar gelang natuurlijk de wensen zijn en hoeveel personen er een begrafenis of crematie bezoeken.