De Laatste Eer Havelte

Begrafenisvereniging

Lidmaatschap

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Havelte stelt zich als doel een begrafenis of crematie waardig te doen geschieden.

De vereniging heeft ongeveer 1600 leden, een modern ingericht mortuarium, eigen deskundig personeel en wij werken tegen kostprijs. Indien er gebruik wordt gemaakt van alle faciliteiten, die onze vereniging aanbiedt, dan vertegenwoordigt dit een waarde van ongeveer € 2100,00.

Wilt u niet dat nabestaanden voor nare verrassingen komen te staan? Dan biedt een lidmaatschap bij onze vereniging, voor een relatief lage contributie, u de verzekering dat er straks een goed verzorgde uitvaart geregeld wordt. Uiteraard naar uw persoonlijke wensen.

Aan het begin van elk jaar wordt een contributienota aan de leden verzonden of d.m.v. een automatische afschrijving de contributie betaald. Dit is tevens het bewijs van het lidmaatschap voor het desbetreffende contributiejaar. Opzeggen van uw lidmaatschap kan alleen schiftelijk gedaan worden bij de penningmeester vóór 1 december van het lopende jaar. De contributie bedraagt € 9,- per jaar voor kinderen tot 18 jaar en € 18,- per jaar vanaf 18 jaar.

Heeft u nog een vraag of wilt u meer weten over het lidmaatschap dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze administrateur de heer Harm Koopman (tel. 0521 - 342794). Ook kunt u contact opnemen met ons door middel van het invullen van het contactformulier onder 'Contact'. Hierna maken wij een afspraak met u.